Machine

Machines bevatten vele sensoren. De sensoren maken metingen van de verschillende functies in de machine. Deze Smart Graph toont het aantal metingen en het aantal foutmeldingen van een machine met zeven vaten. De bovenste grafiek toont de machine en de vaten. Klik op een onderdeel om het desbetreffende onderdeel beter te kunnen analyseren. Daarnaast toont deze grafiek het aantal foutmeldingen. Bij een rode kleur zijn er relatief veel foutmeldingen, bij een groene kleur relatief weinig.