Akkerbouwers KPI-demo

Onderstaande Smart Graph toont verschillende KPI's die gemeten worden voor een duurzame landbouw. De meters tonen of de streefwaardes worden behaald in de zes gebieden. Klik op een gebied of op één van de elementen in de grafieken en de meters passen zich aan op de selectie. De gebruikte data voor deze Smart Graph is fictief.


Powered by