eHealth

Onderstaande Smart Graph toont een demo voor een eHealth project ten behoeve van de thuiszorg. De metingen zijn afkomstig van drie verschillende producten in de thuiszorg. Sensoren meten resultaten van 10 gebruikers waarbij spelscore, reactietijd en stappen worden gemeten. In de spreidingsdiagrammen worden de correlaties tussen twee variabelen weergegeven met behulp van een automatisch gegeneerde lineaire trendlijn.

Powered by